Jäsenkysely on tältä kerralta sulkeutunut.

Asukasyhdistyksen hallitus on viime vuosina toimillaan parantanut yhdistyksen toimintaedellytyksiä, esimerkiksi uudistamalla verkkosivujen ja sähköpostin palvelualustan sekä verkostoitunut alueen eri toimijoiden, kunnan virkamiesten ja päättäjien kanssa. Samalla on jatkettu vuosittain toistuneita toimia, kuten uudenvuoden ilotulitus, sekä käsitelty ja edistetty ajankohtaisia asioita ja jäseniltä saatuja ehdotuksia.

Tehtyjen toimien jälkeen yhdistyksellä on tällä hetkellä hyvät perusvalmiudet toteuttaa tarkoitustaan ja edistää jäsenistölleen tärkeitä asioita. Tässä on nyt - vuosikymmenen vaihtuessa ja uuden toimikauden aluksi - hyvä hetki kysyä jäsenistöltä palautetta tehtyihin toimiin, koota jäsenistön tarpeita ja toiveita sekä kerätä ideoita ja ajatuksia. Vastauksia jäsenkyselyyn voi lähettää yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen:

hallitus(at)storsvik.com

Alla olevissa kappaleissa kuvataan palautteen taustaksi yhdistyksen toiminnan nykyisiä asiakokonaisuuksia ja ryhmittelyä. Palautteen voi halutessaan osoittaa näihin ryhmiin, kun se niihin luontaisesti sopii. Vastaanotetut viestit käsitellään ja niitä hyödynnetään yhdistyksen toimintasuunnitelman laadinnassa. Toimintasuunnitelma käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa.

Vuosittain toistuneet toimet

Vuosittain toistuvia toimia ovat esimerkiksi olleet kevättalkoot, roskalavojen järjestely puutarhajätteille ja uudenvuoden ilotulitus. Roskalavat ovat täyttyneet ja ilotulituksella on ollut katsojia. Kevättalkoiden osalta kiinnostus on vähentynyt.

Onko talkoot jäseniä kiinnostavaa toimintaa jatkossa?

Kaavoitus ja kehittäminen

Kaavoitus ja kehittäminen on tulevaisuuteen katsovaa toimintaa. On ymmärrettävää pitää kaavoitusta hitaasti etenevänä, sisällöltään kuivana ja kovin teknisenä. Tulokset näkyvät vuosien päästä - jos silloinkaan.

Esimerkiksi nykyiset suunnitelmat sisältävät riskin lähimmän kaupan siirtymisestä kuntakeskukseen tai Kantvikiin.

Millaisena Störsvikin tulevaisuus jäsenistössä haluttaisiin nähdä?

Lähipalvelut

Lähipalvelut ovat osa arkea. Esimerkiksi päiväkodin yksityistämisen yhteydessä oli mahdollista käydä niin, että vanhan päiväkodin viereiset peli- ja leikkikentät olisivat muutoksessa kokonaan kadonneet.

Yhdistys on panostanut kuntoilu- ja liikuntapalveluihin, kuten kesäisin rantalentopalloon ja talvisin hiihtolatuihin.

Mitä lähipalveluita jäsenistössä tarvittaisiin tai toivottaisiin?

Kunnossapito ja viihtyvyys

Erilaisten kunnossapitotarpeiden välittäminen sekä kustannuksiltaan kohtuullisten ja helposti toteutettavien arjen parannusten ehdottaminen kuntaan, ovat esimerkkejä yhdistyksen luontaisesta toiminnasta jäsenistön viihtyvyyden ylläpitämisessä ja parantamisessa.

Millaiset toimet lisäisivät sinun viihtyvyyttä?

Viestit jäsenistöltä

Jäsenistön lähettämät viestit ovat yhdistykselle tärkeitä. Viimeisimmät jäsenistöltä saadut viestit ovat koskeneet Störsvikintietä, uimarantaa, tiedottamista, hiihtolatuja ja vanhan päiväkodin alueen tulevaisuutta.

Mitä sinä haluaisit viestittää?