Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Störsvikin alueella vakituisesti asuva asukas tai alueella olevan kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön osakkeen omistaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Viimeisimmän vuosikokouksen päätöksellä tällä tilikaudella yhdistys ei peri liittymismaksua uusilta jäseniltä ja vuotuinen jäsenmaksu on 25 Euroa.

Tässä yhteydessä Störsvikin alueeksi luetaan kantatie 51:n eteläpuolella ja Pikkalanjoen länsipuolella oleva Siuntion kunnan maa-alue.

Störsvikin alueen pohjoisosa

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi haetaan täyttämällä hakemuslomake tai lähettämällä vastaavat tiedot sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle ja maksamalla yhdistyksen liittymismaksun. Jäsenhakemuksen käsittelee ja hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäseneksi liittyminen on tapahtunut, kun liittymismaksu on kirjautunut yhdistyksen pankkitilille ja hallitus on kirjannut jäsenen jäsenrekisteriin.

Jos vuosikokouksen päätöksellä yhdistys ei peri uusilta jäseniltä liittymismaksua tällä tilikaudella, niin jäseneksi liittyminen on tapahtunut, kun hakemuksen tilikauden jäsenmaksu on kirjautunut yhdistyksen tilille ja hallitus on kirjannut jäsenen jäsenrekisteriin.

Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään kotitalouskohtainen liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenrekisteri

Yhdistyksen hallitus ylläpitää yhdistyksen jäsenistä rekisteriselosteen mukaista jäsenrekisteriä.

Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus kirjaa jäsenten eroilmoitukset.

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä edellä kuvattuja jäsenyyden ehtoja.