Yhdistyksen nimi on Störsvikin asukasyhdistys ry, Störsviks boendeförening rf. Yhdistys on perustettu vuonna 2004. Yhdistyksen kotipaikka on Siuntion kunta. Yhdistys on ei-poliittinen yhdistys.

Yhdistyksen logo

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on Störsvikin asukkaiden elämänlaadun ylläpitäminen, asukkaiden asuinympäristön kehittäminen ja viihtyisyyden ylläpitäminen jäsenten toivomuksien mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita, ylläpitää suhteita, tekee yhteistyötä Siuntion kunnan, alueella vaikuttavien toimijoiden ja Asuntosäätiön kanssa sekä kehittää ja ottaa kantaa alueeseen liittyviin kysymyksiin.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Störsvikin alueella vakituisesti asuva asukas tai alueella olevan kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön osakkeen omistaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen asioiden hoitaminen

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 3 - 5 yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä.