Asukasyhdistys on tehnyt parannuksia viestintäänsä ottamalla käyttöön uuden verkkosivujen palvelualustan, uudistanut yhdistyksen verkkosivut sekä yhtenäistänyt tiedottamisen yhdistyksen verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä.

Nyt yhdistys on myös ottanut käyttöön sähköpostilla toimitettavat jäsenviestit. Ensimmäinen viesti on jo lähetetty postitusosoitteensa ilmoittaneille yhdistyksen jäsenille.