Störsvikin asukasyhdistys ry:n jäsenrekisterin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Störsvikin asukasyhdistys ry / Störsviks boendeförening rf.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tenniskalliontie 16 02580 Siuntio
hallitus(at)storsvik.com

Rekisterin nimi

Störsvikin asukasyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus

Störsvikin asukasyhdistys ry:n jäsenten yhteystietojen ylläpitäminen yhdistyksen laatimien ja välittämien tiedotteiden lähettämistä varten sekä jäsenen yhdistyksen jäsenyyden kirjaamista ja todentamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi, jäsentalouden osoite, sähköpostiosoite, viimeisimmän jäsenmaksun suorituskausi

Jäsenen rekisteriin lisättäväksi ilmoittamat jäsentalouden henkilöt ja sähköpostiosoitteet

Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterin tietoja luovutetaan yhdistyksen hallituksen käyttöön silloin kun se on tarpeellista tiedotteiden lähettämiseksi jäsenistölle tai silloin kun se on tarpeellista yhdistykselle.

Rekisterin tietoja luovutetaan viranomaisille Suomen lain edellyttämissä puitteissa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus. Rekisterin tietoturva varmistetaan käytettävissä olevien tietoteknisten, elektronisten sekä mekaanisten keinoin.