Störsvikin golf-kenttien ympäristöön ajetaan hiihtoladut lumiolosuhteiden salliessa vuosittain. Alueella on kaksi reittiä; lyhyempi Rantalenkki ja pidempi Metsälenkki. Latujen kokonaispituus on vajaa 12 km. Tarkka reitti ja pituus vaihtelevat vuosittain olosuhteiden mukaan. Molemmat lenkit hiihdetään vastapäivään.

Hiihtoladut ylläpidetään paikallisten asukkaiden toimesta vapaaehtoisvoimin. Asukasyhdistys osallistuu ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. Kunakin vuonna latujen avautumisesta ja ylläpidon päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Hiihtäminen Störsvikin hiihtoladuilla tapahtuu aina ja kaikissa olosuhteissa hiihtäjän omalla vastuulla.

Rantalenkki – punainen

Rantalenkki kiertää Störsvikin lahdenpohjan golf-kentillä Störsvikintien itäpuolella. Lenkin pituus on vajaa 3 km. Ladun profiili on kevyesti vaihteleva, suurin korkeusero on 15 metrin luokkaa. Lenkki sopii hyvin lasten ja aloittelevien harrastajien käyttöön. Kuntoilijalle lenkki toimii saunalenkkinä lyhyemmän matkan tai ajan hiihtoon.

Rantalenkki - punainen

Metsälenkki - sininen

Metsälenkki kiertää Störsvikintien länsipuolella golf-kenttien viheralueiden ympäri. Lenkin pituus on vajaa 9 km. Ladun profiili on monipuolinen ja vaihteleva. Lenkki käy reitin yläosassa Långbergetin harjun pohjoispuolella, jossa on mäkisempi osuus. Reitin alaosa on golf-kenttien eteläisellä puolella, jossa maasto on hieman tasaisempaa.  Lenkki sopii hyvin laturetkeilyyn ja kuntoiluun.

Metsälenkki - sininen