Kaavoituksella on  merkittävä asema hyvän elinympäristön rakentamisessa ja siten myös merkittävä vaikutus alueen asukkaiden viihtyvyyteen. Kaavoitus jakaantuu eri kaavatasoihin, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Siuntion kunnassa kaavoituksesta (yleis- ja asemakaavat) vastaa tekninen osasto. Uudenmaan maakuntakaavat laatii Uudenmaanliitto.

Voimassa olevat Störsvikin aluetta koskevat hyväksytyt maakuntakaavat löytyvät Uudenmaanliiton verkkosivuilta.

Voimassa olevat Störsvikin aluetta koskevat yleis- ja asemakaavat löytyvät Siuntion kunnan karttapalvelusta.