Störsvikin asukkaiden asuinympäristöön liittyviä kehityshankkeita on useita vireillä. Ne liittyvät alueen kaavoitukseen ja tieverkon parantamiseen. Lisäksi kunnassa on kehityshankkeita kuntalaisten palveluiden parantamiseksi, jotka vaikuttavat myös Störsvikin asukkaiden palveluihin.

Kaavoituksen kehityshankkeita

Uusimaa-kaava 2050 uudistaa Uudenmaan maakuntakaavat. Siuntio ja siten myös Störsvik ovat osana Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaa. Maakuntakaavat vaikuttavat kunnan yleis- ja asemakaavoitukseen.

Siuntion kunta uudistaa kunnan yleiskaavoitusta teemayleiskaavan hankkeessa. Störsvikin alueella on kohteita kaikkiin yleiskaavoituksen teemoihin liittyen. Vireillä on myös Störsvikin itäpuolella Pikkala-Marsudden osayleiskaava ja asemakaava sekä vireillä on edelleen myös Kasabergetin asemakaava.

Kunnan vähintään kerran vuodessa laatimassa kaavoituskatsauksessa esitellään valmisteilla olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat.

Tieverkon kehityshankkeita

Uudenmaan ELY-keskus on teettänyt aluevaraussuunnitelman Kirkkonummen ja Siuntion kunnan alueiden osalta kantatie 51:n parantamiseksi. Suunnitelmassa kantatie muuttuu Kirkkonummen rajalta seututie 115:n liittymään asti keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi. Viimeistään nelikaistatievaiheessa nykyiset tasoliittymät poistetaan. Ne korvataan Kelan ja Sunnanvikin eritasoliittymillä ja paikallinen tieverkosto täydennetään rinnakkaisyhteksillä. Siuntion kunta vie aluevaraussuunnitelman kunnan yleiskaavoitukseen liikenneteemassa osana teemayleiskaavan hanketta.

Siuntion kunta on varautunut Sunnanvikin eritasoliittymän toteuttamiseen Sunnanvikin asemakaavan muutoksessa sekä on varautunut tieyhteyteen Störsvikistä Sunnanvikin eritasoliittymään tulotien asemakaavassa.

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmassa on huomioitu Sunnanvikin eritasoliittymän ja Störsvikin tulotien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset sekä myös kantatie 51:n alikulun kustannukset Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaatien liittymän kohdalle.

Palveluiden kehityshankkeita

Siuntion kunta valmistelee uutta sivistys- ja hyvinvointikampusta pääasiallisesti Aleksis Kiven koulun tontille. Nykytiedon mukaan sivistys- ja hyvinvointikampuksen toiminta käynnistyy syyslukukauden 2022 alussa. Uusi kampus tulee valmistuttuaan vaikuttamaan myös Störsvikin suomen- ja ruotsinkielisisten oppilaiden arkeen.

Störsvikin entisen päiväkotirakennuksen vuokrasopimus päättyy vuoden 2019 lopussa ja rakennus siirtynee pois tontilta vuoden vaihteen tienoilla. Rakennuksen perustukset ja kunnallistekniikka ovat nykytiedon mukaan jäämässä tontille.