Vuonna 2020 yhdistys on toiminut seuraavissa asioissa (päivitetty 13.5.2020):

 1. Laadittiin lausunto kunnalle Pikkala-Marsudden kaavoitukseen liittyen
 2. Osallistuttiin kahteen tapaamiseen Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueeseen liittyen
 3. Osallistuttiin aloitteeseen Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueeseen liittyen
 4. Toteutettiin jäsenkysely (avoinna 2.2.- 15.3.2020 välisen ajan)
 5. Laadittiin avustushakemus kuntaan
 6. Saatiin kunnan vastaus Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen aloitteeseen
 7. Osallistuttiin maastokatselmointiin kunnan ja suunnittelijan kanssa Uimarannan alueen yleissuunnitelmaan liittyen
 8. Valmisteltiin tiedotustilaisuutta Uimarannan alueen yleissuunnitelmasta (koronarajoitukset estivät tilaisuuden järjestämisen)
 9. Otettiin jäsenviestit käyttöön (ensimmäinen viesti lähetettiin 14.3.2020)
 10. Keskusteltiin kunnan kanssa Störsvikintien korjaustoimista
 11. Selvitettiin pelikentän vesiletkujen sijainti ja tarvittavat valmistelut ensi syksylle
 12. Kunta hyväksyi laaditun avustushakemuksen esityksen mukaisena
 13. Laadittiin kooste jäsenkyselyn sadosta
 14. Tilattiin roskalava jäsenistön pihojen kevätsiivousten puutarhajätteille
 15. Valmistellaan vastauksia saatuihin lausuntopyyntöihin (3 asiaa)
 16. Seurataan Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen aloitteen etenemistä
 17. Seurataan Störsvikintien korjaustoimien etenemistä
 18. Järjestetään vuosikokous 2020