Asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin tänä vuonna keskiviikkona 27.5.2020 klo 18.00 kokouspaikkana Kotilahdentie 3, Störsvik.

Kokouksessa noudatettiin poikkeusajan viranomaisten asettamia kokoontumisrajoituksia.

Vuosikokouksen esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen jäsenet ja heistä hallituksen puheenjohtaja
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuotta 2020 koskevia päätöksiä

Toimintasuunnitelma

Vuotuinen jäsenmaksu on 25€

Hallituksen jäsenet, toiminnantarkastaja ja kirjanpito