Asukasyhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna keskiviikkona 27.5.2020 klo 18.00 kokouspaikkana Kotilahdentie 3, Störsvik. Kokous pidetään ulkona terassilla sadesuojassa.

Kokouksessa noudatetaan poikkeusajan viranomaisten asettamia kokoontumisrajoituksia.

Jäseniä pyydetään, mikäli mahdollista, huomioimaan omalta osaltaan voimassa olevat koontumisten rajoitukset. Rajoitusten voimassa ollessa hallitus vastaanottaa jäsenistöltä kokouksen esityslistan asioihin liittyviä kysymyksiä sekä kannanottoja ennakolta ota yhteyttä -kanavan kautta.

Vuosikokouksen esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen jäsenet ja heistä hallituksen puheenjohtaja
  9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat