Yhdistys on ottanut uuden IT-palvelualusta käyttöön.

Alustan myötä yhdistyksen sähköpostin toiminnassa ajoittain ilmenneet häiriöt on korjattu. Muutettu sähköposti on ollut jo jonkin aikaa käytössä eikä siinä ole koeaikana enää havaittu aikaisemmin ilmenneitä häiriöitä. Lisätietoa yhdistyksen sähköpostin käytöstä löytyy verkkosivujen ota yhteyttä osiosta.

Alustan myötä myös yhdistyksen verkkosivuja on uudistettu ja sisältöä laajennettu. Sivuilla on nyt myös Störsvik osio, josta löytyy lyhyt alueen esittely ja muuta taustatietoa Störsvikiin liittyen. Sivuille on myös koottu aikaisempaa laajemmin tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Esimerkiksi, sivuilta löytyy nyt hiihtolatujen kuvaus latukarttoineen ja sivuilta on myös suorat yhteydet Siuntion ja Kirkkonummen karttapalveluihin sekä Störsvikin alueen eri toimijoiden sivustoihin.