Yhdistyksen toiminnasta laaditaan tilikausittain toimintakertomus, joka käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa. Alla tiivistelmät yhdistyksen tärkeimmistä toimista vuosina 2021-2016.

TOIMINTA VUONNA 2021

Vuonna 2021 yhdistyksen tärkeimmät toimet olivat:

 1. Järjestetty siirtolava pihojen risuille ja oksille
 2. Järjestetty Uudenvuoden ilotulitus
 3. Yhdistetty kevättalkoot Kulmat kuntoon tapahtuman kanssa
 4. Haettu avustusta VBO:lta, ei saatu
 5. Tehty jäsentietojen päivitys maksettujen jäsenmaksujen mukaan
 6. Tehty jäsenkysely yhdistyksen jäsenille, vastaukset koottu tälle sivulle
 7. Laadittu palaute jalankulku- ja pyörätien esisuunnitelmaan
 8. Käsitelty kunnan lausuntopyyntö, ei lausuttavaa
 9. Laadittu jäsenkirje toiminnasta korona-aikana
 10. Hyväksytty 9 jäsenhakemusta
 11. Hallitus ei kokoontunut koronatilanteen vuoksi
 12. Hallitus tehnyt 19 sähköpostipäätöstä

TOIMINTA VUONNA 2020

Vuonna 2020 yhdistyksen tärkeimmät toimet olivat:

 1. Laadittiin lausunto kunnalle Pikkala-Marsudden kaavoitukseen liittyen
 2. Osallistuttiin kahteen tapaamiseen Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueeseen liittyen
 3. Osallistuttiin aloitteeseen Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueeseen liittyen
 4. Toteutettiin jäsenkysely (avoinna 2.2.- 15.3.2020 välisen ajan)
 5. Laadittiin avustushakemus kuntaan
 6. Saatiin kunnan vastaus Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen aloitteeseen
 7. Osallistuttiin maastokatselmointiin kunnan ja suunnittelijan kanssa Uimarannan alueen yleissuunnitelmaan liittyen
 8. Valmisteltiin tiedotustilaisuutta Uimarannan alueen yleissuunnitelmasta (koronarajoitukset estivät tilaisuuden järjestämisen)
 9. Otettiin jäsenviestit käyttöön (ensimmäinen viesti lähetettiin 14.3.2020)
 10. Keskusteltiin kunnan kanssa Störsvikintien korjaustoimista
 11. Selvitettiin pelikentän vesiletkujen sijainti ja tarvittavat valmistelut ensi syksylle
 12. Kunta hyväksyi laaditun avustushakemuksen esityksen mukaisena
 13. Laadittiin kooste jäsenkyselyn sadosta
 14. Tilattiin roskalava jäsenistön pihojen kevätsiivousten puutarhajätteille
 15. Laadittiin lausunto kunnalle Uimarannan alueen yleissuunnitelmaan liittyen
 16. Laadittiin lausunto kunnalle Pikkalarinteen asemakaavan muutosluonnokseen liittyen
 17. Järjestettiin vuosikokous 2020
 18. Selvitettiin Störsvikin päiväkodin tilannetta ja tulevaisuutta
 19. Jaettiin jäsenkirje alueen postilaatikkoihin
 20. Valmistellaan vastausta saatuun lausuntopyyntöön
 21. Seurattiin Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueen aloitteen etenemistä
 22. Seurattiin Störsvikintien korjaustoimien etenemistä
 23. Sovittiin hiihtolatujen järjestelyistä seuraavalle 3 vuodelle
 24. Jaettiin opaskartat alueen ilmoitustauluille
 25. Laadittiin kannanotto kunnan maankäytön kehityskuvan päivitykseen
 26. Laadittiin muistutus Teemayleiskaavan luonnoksiin
 27. Päivitettiin jäsentietoja maksettujen jäsenmaksujen mukaan
 28. Keskusteltiin oman koirien ulkoiluttamistilan järjestämisestä
 29. Hallitus kokoontui 2 kertaa ja teki 15 sähköpostipäätöstä

Koronasta johtuvien kokoontumisrajoitusten perusteella tehtiin seuraavat muutokset toimintasuunnitelmaan:

 1. peruttiin kevättalkoot
 2. peruttiin Uudenvuoden ilotulitus
 3. liikunta- ja leikkivälineiden hankinta (siirtyy vuodelle 2021)
 4. Långbergetin kuntopolku (siirtyy vuodelle 2021)

TOIMINTA VUONNA 2019

Vuonna 2019 yhdistyksen tärkeimmät toimet olivat:

 1. Järjestettiin uimarannan kevättalkoot ja laitettiin rantalentopalloverkko
 2. Järjestettiin roskalavat alueen pihojen kevätsiivoukseen
 3. Järjestettiin vuotuinen uudenvuoden ilotulitus
 4. Päivitettiin yhdistyksen verkkosivujen ja sähköpostin palvelualusta
 5. Pyydettiin kunnalta toimia pelikentän sammuneen valon korjaamiseksi
 6. Pyydettiin kunnalta toimia kuudessa Störsvikintien kunnossapitoasiassa
 7. Pyydettiin kunnalta toimia sähköverkon häiriöissä
 8. Laadittiin avustushakemus kunnalle Störsvikin kehittämiseen liittyen - avustus myönnettiin
 9. Laadittiin lausunto kunnalle Pikkala-Marsudden kaavoitukseen liittyen
 10. Laadittiin toimintaehdotus kunnalle entisen päiväkodin tontin ja uimarannan kehittämiseen liittyen
 11. Laadittiin ratkaisuehdotus Asuntosäätiölle Tenniskallion kaavamuutokseen liittyen
 12. Vastattiin kunnan liikuntapaikkakyselyyn
 13. Osallistuttiin Asuntosäätiön tilaisuuteen Tenniskallion kaavamuutokseen liittyen
 14. Osallistuttiin tiedoksiantoon Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteykseen liittyen
 15. Osallistuttiin teemayleiskaavan liikennetyöpajaan
 16. Osallistuttiin kunnan tilaisuuteen kuntalaisten hyvinvointiin liittyen
 17. Osallistuttiin kahteen tapaamiseen rantaradan parannuksiin liittyen
 18. Tavattiin kunnan viranhaltijoita kahdesti Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteykseen liittyen
 19. Tavattiin kunnan viranhaltijoita entisen päiväkodin tontin ja uimarannan kehittämiseen liittyen
 20. Laajennettiin yhteistyötä kahden Siuntion asukasyhdistyksen kanssa
 21. Seurattiin Campus-alueen kaavoitusta ja rakennushankkeen etenemistä
 22. Ylläpidettiin asukasyhdistyksen sivustoja verkossa ja Facebookissa
 23. Ylläpidettiin asukasyhdistyksen jäsenrekisteriä
 24. Hallitus kokoontui toimintakautena kaksi kertaa ja hyväksyi 7 asiaa sähköpostikäsittelyssä

Vuoden 2019 jäsenviestit ja keskustelunaiheita.

TOIMINTA VUONNA 2018

Vuonna 2018 yhdistyksen tärkeimmät toimet olivat:

 1. Järjestettiin uimarannan kevättalkoot ja lisättiin talkooalueisiin päiväkodin viereiset kentät
 2. Järjestettiin roskalavat alueen kiinteistöjen ja alueiden kevätsiivoukseen
 3. Järjestettiin uudenvuoden ilotulitus
 4. Pyydettiin kunnalta toimenpiteitä neljässä eri asiassa alueen kunnossapitoon liittyen
 5. Vastattiin Siuntion kunnan Teknisen lautakunnan lausuntopyyntöihin kolmessa asiassa
 6. Laadittiin ehdotus kunnalle päiväkodin tontin käyttötarkoituksen uudistamisesta lähipalveluille
 7. Laadittiin kannanotto kunnalle ja ELY-keskukselle Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueeseen liittyen
 8. Laadittiin kannanotto Asuntosäätiölle, Pickala Golfille ja kunnalle Störsvikin alueen kehittämiseen liittyen
 9. Laadittiin kannanotto Asuntosäätiölle Tenniskallion tonttien kaavamuutokseen liittyen
 10. Laadittiin avustushakemus kunnalle
 11. Tavattiin kunnan virkamiehiä Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien risteysalueeseen liittyen
 12. Tavattiin Asuntosäätiön kehittämishankkeen edustajia Tenniskallion tonttien kaavamuutokseen liittyen
 13. Osallistuttiin Asuntosäätiön tilaisuuteen Tenniskallion tonttien kaavamuutokseen liittyen
 14. Osallistuttiin kunnan tilaisuuteen sivistyskampukseen liittyen
 15. Päivitettiin yhdistyksen tiedot ja säännöt yhdistysrekisteriin
 16. Ylläpidettiin asukasyhdistyksen sivustoja verkossa ja Facebookissa
 17. Ylläpidettiin asukasyhdistyksen jäsenluetteloa ja jäsenten yhteystietoja
 18. Hallitus kokoontui toimintakautena kaksi kertaa ja käsitteli 13 asiaa sähköpostilla

TOIMINTA VUONNA 2017

Vuonna 2017 yhdistyksen tärkeimmät toimet olivat:

 1. Jätettiin päiväkodin viereisen hiekkakentän kunnostamista koskeva avustushakemus OSLA:lle
 2. Järjestettiin uimarannan kevättalkoot
 3. Järjestettiin uudenvuoden ilotulitus
 4. Vastattiin Siuntion kunnan Teknisen lautakunnan lausuntopyyntöön koskien ehdotusta Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitukseksi
 5. Osallistuttiin Störsvikin päiväkodin vanhempainyhdistyksen järjestämään perhetapahtumaan ja kustannettiin tapahtuman lapsille tarjottu poniratsastus
 6. Osallistuttiin Siuntion kunnan Sivistystoimen järjestämään asukaskuulemiseen päiväkodin tontin myynnistä ja sen aiheuttamista muutoksista päivähoidon järjestämiseen Störsvikin asukkaille
 7. Ylläpidettiin asukasyhdistyksen sivustoja verkossa ja Facebookissa
 8. Ylläpidettiin asukasyhdistyksen jäsenluetteloa ja jäsenten yhteystietoja
 9. Ylläpidettiin keskustelua kunnan kanssa alueen kehittämiseen liittyen
 10. Hallitus kokoontui toimintakautena viisi kertaa

TOIMINTA VUONNA 2016

Vuonna 2016 yhdistyksen tärkeimmät toimet olivat:

 1. Järjestettiin uudenvuoden ilotulitus
 2. Uimarannan kevättalkoot peruttiin kunnan esityksestä
 3. Edistettiin uuden kelkan hankintaa ja osallistuttiin hiihtolatujen ylläpitokustannuksiin
 4. Solmittiin kelkan huolto- ja käyttökuluista sopimus viiden vuoden ajaksi, vuoden 2020 loppuun
 5. Esitettiin kunnalle ilmoitustaulun uusimista, suojatietä Störsvikintien ja Tenniskalliontien risteykseen ja aloitettiin keskustelu luistelu-/urheilukentän alueen kunnostamisesta
 6. Osallistuttiin aktiivisesti alueen kehittämiseen
 7. Toimittiin asukkaiden viestinviejänä kunnan suuntaan
 8. Päivitettiin jäsenlistatietoihin osoitteita ja sähköpostiosoitteita
 9. Asukkaiden tärkeimmäksi viestintäkanavaksi on muodostunut suljettu Störsvik-ryhmä Facebookissa
 10. Hallitus kokoontui toimintakautena neljä kertaa